Algemene voorwaarden - Waze Marketing

Algemene voorwaarden

Betrouwbaarheid van de informatie op de site De informatie en de prijzen die gepubliceerd op onze website en in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden je geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden. Noch de middelen die Verzekeringen N.V. je ter beschikking stelt om verzekeringsoffertes of -voorstellen aan te vragen, noch de gepubliceerde informatie verlenen je verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst bij de verzekeringsmaatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de verzekeringsmaatschappijen afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die je bij een maatschappij ondertekend hebt, zijn geldig. Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een verzekeringsofferte impliceert niet dat de “cliënt” ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de polisaanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites Op verscheidene plaatsen in de website wordt verwezen naar externe sites die niet door Verzekeringen N.V. worden beheerd. Derhalve aanvaardt Verzekeringen N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Toegang tot je gegevens – beveiliging Je wachtwoord, dat je toelaat op onze website gebruik te maken van gepersonaliseerde dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het aanvragen en bewaren van verzekeringsoffertes) is persoonlijk en vertrouwelijk. Je bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en je verbindt je ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden.

Hoewel wij gebruik maken van de meest recente beveiligingstechnieken om je gegevens maximaal te beschermen, aanvaardt Verzekeringen N.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik van je wachtwoord of je gegevens door derden.

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor je of (een) derde(n). Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mail adressen van de andere internetgebruikers (‘spamming’), die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, of die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.